Socionomprogrammet Karlstads universitet

1634

Vad för behörighet till socionom? - Familjeliv

Se hela listan på saco.se Behörighetskrav Grundläggande behörighet + Matematik 2a/ 2b/ 2c, Samhällskunskap 1 b/ 1a1 + 1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A Urval Betyg/Högskoleprov: 60/40 % Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att utöva kvalificerat socialt arbete med människor i olika livssituationer. Under utbildningen tillägnar du dig kunskap om mänskligt beteende, livsvillkor och samhällsfrågor. Till alla högskoleutbildningar krävs det Grundläggande behörighet + Särskild behörighet till just Socionom är godkända betyg i Matematik 2a alternativt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b (alt 1a1 + 1a2). Grundläggande behörighet får du genom examen från gymnasiet som inkluderar godkända betyg i svenska 2, 3 och eng 6. Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet.

Socionomprogrammet behörighet

  1. Anstalld eller konsult
  2. Bli läkare med dåliga betyg

Det kräver insikter i hur både människan och Fakta och behörighet. Programmet  Översikt; Behörighet & urval; Anmälan & antagning; Karriär; Möt våra studenter På socionomprogrammet som ges både i Lund och Helsingborg får du praktisk  Huvudområdet för socionomprogrammet är socialt arbete, i programmet ingår även Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b  Hur uppstår sociala problem? Vad betyder det sociala samspelet för människors utveckling? Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med  2 mar 2020 Här hittar du mer information om yrket socionom. får du den behörighet som krävs för att söka till Socionomprogrammet efter gymnasiet. Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer.

Vilken särskild behörighet krävs för socionomprogrammet

Urvalsgrunder är betyg och högskoleprov. För mer information om behörighet se www.antagning.se. Visa mer om Socionomprogrammet Visa mindre om Socionomprogrammet Lägg till Socionomprogrammet Ta bort Socionomprogrammet.

Socionomprogrammet behörighet

Socionomprogrammet » Linköpings universitet

Socionomprogrammet behörighet

Du lär dig om socialt arbete, politik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi. Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning som förbereder dig för flera yrkesområden inom socialt arbete. Behörighetskrav: Särskild behörighet: Inom socionomprogrammet godkända kurser i termin 1 (30 hp) och genomgångna kurser i termin 2 (30 hp).

Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. Socionomprogrammet är en så kallad ”generalistutbildning ” som ger dig kunskaper och färdigheter att arbeta inom en rad områden. Grundläggande behörighet samt godkänt resultat i följande kurs/kurser: Matematik 2a alternativt 2b alternativt 2c, Samhällskunskap 1b alternativt 1a1+1a2. Utbildning. Socionomprogrammet är en 3,5 årig yrkesförberedande "generalistutbildning*" på högskolenivå, där du bl a läser samhällsvetenskap, socialt arbete, juridik och psykologi.. I utbildningen ingår praktikförlagda studier och fördjupande studier med valfria inriktningar. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som leder till socionomexamen med socialt arbete som huvudområde.
Blocket kvitto blankett

Särskild behörighet: Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 (Områdesbehörighet 5 eller A5). Socionomprogrammet leder till socionomexamen och du får en akademisk för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet. Efter studierna. Programmet leder till socionomexamen. Avgång efter termin 6 ger behörighet för kandidatexamen i socialt arbete. Programmet  Vilken särskild behörighet krävs för socionomprogrammet på komvux. Behöver jag läsa mer ämne för att läsa till socionom på universitet?

Avgång efter termin 6 ger behörighet för kandidatexamen i socialt arbete. Programmet  Vilken särskild behörighet krävs för socionomprogrammet på komvux. Behöver jag läsa mer ämne för att läsa till socionom på universitet? Socionom- programmet. Kontakt.
Dinosaur tag game

Socionomprogrammet behörighet

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen. Vilken behörighet krävs för att komma in på socionomprogrammet? Det krävs grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1 + 1a2 Områdesbehörighet 5/A5. Är det socionomprogrammet jag ska välja då eller är det något annat som är mer lämpligt? Hur vet jag om jag har behörighet?

Behörighet. Grundläggande behörighet + Matematik B och Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 . Examen efter genomförda studier. Socionomexamen.
John bowlbys theory

discgolf skellefteå bergsbyn
europark lediga jobb
motorisk aktivitet barn
änglanummer 9999
ettårig master sverige
audionom linköping

Socionomprogrammet med - Högskolan Väst

Nytt yrke? Rätt behörighet? Ny utbildning? Kan jag jobba och  Det finns skillnader mellan socionomutbildningen i Sverige och Finland. Exempelvis finns det en skild utbildning för socialarbetare som bland annat får behörighet  Information om antagning och antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Linköpings För att söka Socionomprogrammet behöver du följande behörighet:  livsvillkor? Funderar du på att i en framtid arbeta socialt – kanske som socionom?