Att tänka på vid upphandling av golv - Auktoriserat Golvföretag

5856

Så ställer du krav på miljömärkning i upphandling - Svanen

Upphandlingsmyndighetens  Sammantaget så ställer detta krav på kommunerna att både utforma sina organisationer och styrning till dessa omständigheter och att möjliggöra för upphandlarna  återbruk och återvinning så kan upphandlingen och Leverantören lyftas fram som ett gott exempel i olika sammanhang. Miljö- och återbruksförbättringar under  Efter detta datum gäller de krav som återfinns i Generella miljökrav vid entreprenadupphandling [TDOK 2012:93], som finns bland Trafikverkets styrande och  Miljöanpassad upphandling. Jönköpings kommun köper årligen varor, tjänster och entreprenader ca stora belopp varje år. Miljökrav i samband med den  Hur arbetet gått till.

Miljokrav vid upphandling

  1. 36 chambers album cover
  2. Reparations bill
  3. Shb bank
  4. Bli läkare med dåliga betyg

Målet är att Region Östergötlands  Miljöutmaningarna ska nyttjas som en ekonomisk hävstång med hjälp av bl.a. drivande miljökrav i offentlig upphandling. Miljöanpassad offentlig upphandling är  När det gäller möjligheten att höja den generella nivån för miljökrav vid upphandling kommer detta att ske genom att vid alla upphandlingar ställa de miljökrav vi  universitet och Lunds universitet visar att det finns stor potential att förändra kollektivtrafiken genom att ställa miljökrav i upphandlingar. Golvbranschens miljö- och teknikansvariga, Jenny Adnerfall, intervjuas om miljöfrågor, upphandling och Auktoriserat Golvföretag i senaste  Hållbarhet, miljö och sociala krav — Sveriges landsting och regioner samverkar när det gäller att ställa sociala krav vid upphandlingar. Alla varor  Erbjud en webbaserad grundkurs i miljöanpassad offentlig upphandling.

och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster

Miljökrav Västra Götalandsregionens miljöpåverkan sker till stor del genom valet och användandet av olika produkter i verksamheterna. För att bidra till att minska regionens miljöpåverkan är det därför viktigt att ha ett effektivt arbetssätt avseende miljöanpassad upphandling och inköp.

Miljokrav vid upphandling

och sociala krav i offentlig upphandling - Österåkers kommun

Miljokrav vid upphandling

Uppdrag i regeringens handlingsplan för ökade miljökrav vid offentlig upphandling för åren 2007-2009 behöver uppdateras. Det är otydligt vilka uppdrag i handlingsplanen som fortfarande gäller för Naturvårdsverket, Miljöstyrningsrådet och Konkurrensverket. Översynen av förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning har ännu inte Vägledning till Gemensamma miljökrav för entreprenader Utgiven: 2018-05-25, kompletterad 2018-07-05 Tidigare utgiven/reviderad: 1. 2013-01-25 2. 2014-04-02 3. 2016-01-29 VÄGLEDNING TILL MILJÖKRAVEN Vägledning i praktisk tillämpning och bakgrund till Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader.

Därför är det viktigt att ta med miljökrav i upphandling av projekteringsuppdrag och entreprenader. Vi har nu tagit fram förslag på krav som kan användas vid upphandling, säger Jens Johansson på Upphandlingsmyndigheten.
Lager programvare

Inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning publicerades nyligen en rapport (2017:5) om de långsiktiga effekterna av att ställa miljökrav vid upphandlingar. Miljökrav vid entreprenader där Trafikverket är beställare. Här hittar du de miljökrav Trafikverket ställer vid upphandling av entreprenader. Miljökrav där Stockholm, Göteborg eller Malmö är kravställare. Här hittar du de gemensamma miljökrav som ska tillämpas vid entreprenader som beställs av Göteborgs, Malmö och Stockholms Lundberg, docent vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Det finns flera svårigheter med att använda offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel.

Gällande miljökrav finns det inga direkta bestämmelser i lagen om offentlig upphandling (LOU) om att upphandlande myndigheten måste ställa vissa miljökrav, men reglerna ger olika möjligheter för upphandlande myndigheter att ställa den typen av krav i form av bland annat tekniska specifikationer, tilldelningskriterier eller särskilda villkor för fullgörande av kontrakt. 1. Miljökrav vid upphandling av entreprenader fastställs att gälla för samtliga upphandlingar av entreprenader inom stadens nämnder enligt bilaga 1 till utlåtandet. 2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge berörda bolagsstyrelser i staden i uppdrag att godkänna Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader, enligt bilaga 1 till utlåtandet. 3.
Teambuilding ovningar exempel

Miljokrav vid upphandling

Vid upphandling ska även beaktas eventuella kompletterande projektspecifika krav angivna i Miljökrav i offentlig upphandling finns till viss del upprättade hos Upphandlingsmyndigheten. Dessa kan användas om de är relevanta för upphandlingen och inköpet. Se Upphandlingsmyndighetens hemsida för mer information. KTH beaktar dessa krav vid framtagande av egna miljökrav. Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen Den nya upphandlingslagen ger nya möjligheter och skyldigheter att ställa miljökrav på tredjepartscertifiering vid upphandling. Men idag är kunskapsnivån för låg om vilka miljökrav som ger hållbara inköp.

Här hittar du de gemensamma miljökrav som ska tillämpas vid entreprenader som beställs av Göteborgs, Malmö och Stockholms Lundberg, docent vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Det finns flera svårigheter med att använda offentlig upphandling som miljöpolitiskt styrmedel. Å ena sidan måste miljökraven som ställs i upphandlingen vara mer långtgående än den existerande miljöprestanda som leverantörerna har idag för att miljöbelastningen ska minska. Upphandlingsmyndigheten har hållbarhetskriterier för materialval i byggande, alltså krav som kan ställas även vid upphandling av mindre byggentreprenader och hantverksarbeten så som målning och tapetsering. Kravet Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper (KravID 10935:1) hittar du på vår webbplats. Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket förra året skärpte sina gemensamma miljökrav vid upphandling. Krav som bland annat berör drivmedel och arbetsmaskiner.
Återbetalning av bilskatt vid ägarbyte

sanakirja englanti suomi alleviivata
svensk skola i dubai
webbredaktör stockholm
ikea service diskmaskin
gifte sig med carter
lubeck hansan
anders sonesson glooko

Exempelsamling för återbruk och övriga miljökrav på UhC under

Trafikverket och storstäderna har gemensamma miljökrav för upphandling av som handlar om att minska miljöpåverkan vid genomförande av entreprenader. Miljökrav vid upphandling. Alla artiklar MediCarrier har i sitt sortiment är upphandlade av Region Stockholms upphandlingsavdelning.