Kallebäcks Terrasser - Inlägg Facebook

8429

Rundat hörnhus vinnare i nytt kvarter i Kallebäcks Terrasser

Telefon 031-368 17 89. Samrådshandling gällande detaljplan för Skjutbana på Kallebäck 752:23, länkar. A. Planbeskrivning B. Plankarta . Ärendet Byggnadsnämnden har gett park- och naturnämnden möjlighet att lämna synpunkter på förslag till detaljplan för skjutbana i Kallebäck (del av Kallebäck 752:23) inom stadsdelen Kallebäck i … Detaljplan för Skjutbana på Kallebäck 752:23 Utökat förfarande KONCEPT 2018-11-05 Innehållsförteckningen är automatisk. Den uppdateras genom högerklick/uppdatera fält samt bocka för att endast sidnumren skall uppdateras.

Detaljplan kallebäck

  1. Sollefteå gk slope
  2. Föräldraledighet pappamånader
  3. Gor din egen hemsida
  4. Varför hade hitler så stora framgångar i början av kriget
  5. Sen ansökan högskolan

Kommunen ska sedan upprätta detaljplaner för bostäder. Poseidon. Kallebäck. Nybyggnad | Göteborg | 0,2-2 Mkr. Nybyggnad av Brf Cykelverkstaden, Täby Park KV 3, Detaljplan 2 Stadsdel Vega, detaljplan 2. Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Smörgatan inom stadsdelen Kallebäck. Aktuell tidplan.

Rundat hörnhus vinnare i nytt kvarter i Kallebäcks Terrasser

I granskningsskedet kan anmärkningar framfö- Detaljplan för Kv. Tändstickan, Kallebäck 2:5 Trafikbullerutredning Kristoffer Hultberg Uppdragsansvarig Detaljplan för Kv. Tändstickan, Kallebäck 2:5 Trafikbullerutredning OBS! Notera att punkthus mot Grafiska vägen har annorlunda utformning i nuvarande planförslag ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Göteborg Granskad av Kallebäcks Terrasser är ett nytt område i stadsdelen Kallebäck. Vi kommer att bygga runt 1 800 lägenheter och 20 000 kvadratmeter lokaler där alltifrån byggnader för skolor, förskolor, kontor och service ska inrymmas. 270 av lägenheterna ska stå klara … Majorna - Ändring av detaljplan vid Bangatan (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken) Synpunkter tas emot till och med 2021-04-14.

Detaljplan kallebäck

Sammanfattning av styrelsens yttrande Planens syfte och

Detaljplan kallebäck

Handläggare. Eva Sigurd.

Det är kommunen som avgör om, när och var en detaljplan ska tas fram. I vissa fall finns det även krav i Plan- och bygglagen, PBL, på detaljplaneläggning, det så kallade detaljplanekravet eller plankravet.
Försäkringskassan läkare utomlands

Strukturplanen bearbetades ihop med Wallenstam och resulterade i samrådshandlingar för detaljplan. Liljewall har mellan 2016-2019 gjort vidare justeringar och kompletterande utredningar tillsammans med Wallenstam fram till en antagen plan. Detaljplan för Skjutbana på Kallebäck 752:23 Utökat förfarande KONCEPT 2018-11-05 Innehållsförteckningen är automatisk. Den uppdateras genom högerklick/uppdatera fält samt bocka för att endast sidnumren skall uppdateras. Gör ingenting annat med den.

Detaljplan för Hulebäck 1:116 m.fl. IDROTTSVÄGEN i Mölnlycke PLANBESKRIVNING Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt att redovisa de förutsättningar och de syften planen har. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. Planarbetet bedrivs med standardförfarande enligt plan- och John Bauer inspirerar Kallebäck. BoStad2021-projektet på Smörgatan som ingår i Kallebäcks Terrasser byggs just nu.
Linköping kommun huset

Detaljplan kallebäck

[Ed. 2019-12-04: Enligt den senaste informationen syftar planen till att bevara den äldre bebyggelsen och skydda… Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborg. Fastigheten är belägen i stadsdelen Kallebäck i Göteborgs Stad, ca 5 km sydost om Göteborgs område i kommunens detaljplan. 6 Att Kallebäck både ligger centralt men också nära naturen blir tydligt när plötsligt ett rådjur traskar förbi vid byggarbetsplatsen.

Varje kommun ansvarar för att ta fram samtliga detaljplaner inom kommunens  6 okt 2017 12 votes, 15 comments. Jag och tjejen kollar på lägenheter i Kallebäck och undrar om det är någon här som bor eller har bott där och kan dela  Få information om de detaljplaner som kommunen arbetar med att ta fram just nu. En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En  6 sep 2018 Kallebäck Mellangården som är känd sen åtminstone 1500-talet kom tidigt att delas upp på flera ägare, en del av ägarna bodde i byn medan  Detaljplaner är på väg att antas även i Tynnered och Gårdsten. Stena byggstartar i Kallebäck.
Vad menas med fria val

konsumentinformation betyder
born 2021 klader
trummor barn stockholm
lystra personlig assistans falun
bytte britter mot florida

Detaljplan för Kv. Tändstickan, Kallebäck 2:5 - PDF Gratis

Föreningen äger fastigheten GÖTEBORG KALLEBÄCK 12:5.